ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI Legnica 1 Legnica 2 C&M SYSTEM
  O FirmieDokumenty do pobraniaFormularz zgłoszeniowyKontakt

Miło nam Państwa powitać na stronach naszego serwisu. 

 

OFERUJEMY:

 

Agencje pracy.

 

Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych i komercyjnych:

Obsługę prawną prowadzoną przez doświadczonego

 • Radcę Prawnego,
 • Obsługę techniczno-konserwacyjną w tym konserwacje bieżące, remonty oraz okresowe przeglądy techniczne, a także:
 1. nadzór nad pracą firm wykonujących roboty konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
 2. utrzymanie porządku i czystości,
 3. interwencyjne grupy wsparcia technicznego do usuwania awarii i usterek.
 • Ochronę.
 • Pozyskiwanie Funduszy Unijnych dla Wspólnot.

 

 

Proponowana stawka za pełnienie funkcji administratora-zarządcy wynosi: od 0,28 zł/m2* powierzchni użytkowej lokali    *oferta ważna dla budynków powyżej 1600 m2  

 

 Techniczne Zarządzanie Obiektami.

            W ramach abonamentowej opłaty miesięcznej gwarantujemy przeprowadzenie wszystkich przeglądów wymaganych przez Prawo Budowlane. Do Państwa dyspozycji są inżynierowie wszystkich specjalności. W ramach tej jednej opłaty będą Państwu doradzać oraz pomagać rozwiązywać problemy wynikające z eksploatacji obiektów. Do Państwa dyspozycji pozostają również interwencyjne grupy wsparcia technicznego odpowiedzialne za usuwanie awarii i usterek  instalacji technicznych obiektów.

           

Szczegółowy zakres prac objętych umową:

>     roczna ocena stanu technicznego budynku, na podstawie

       art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r.;

>     pięcioletnia ocena stanu technicznego obiektu, na podstawie

       art. 62 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r.;

>     przegląd instalacji elektrycznych,

>     przegląd instalacji gazowych,

>     przegląd sprzętu p. poż.,

>     przegląd instalacji oświetleniowej,

>     przegląd instalacji wentylacyjnej,

>     przegląd instalacji odgromowej,

>     przegląd instalacji wod-kan,

>     przeglądy przed zakończeniem gwarancji,

>     prowadzenie książki obiektu budowlanego,

>     doradztwo techniczne,

>     wsparcie techniczne.

           

Proponowana stawka  w ramach abonamentowej opłaty miesięcznej wynosi: od  0,15 zł/m2* powierzchni użytkowej lokali    *oferta ważna dla budynków powyżej 1500 m2  

 

 

Biuro Nieruchomości:

 

  BEZPŁATNIE
  przyjmujemy zgłoszenia oferty kupna, sprzedaży, wynajmu, najmu, dzierżawy,
  wykonujemy zdjęcia u klienta

 

OFERUJEMY:

 

Dla Sprzedających: bezpłatną pomoc w ustaleniu aktualnej ceny rynkowej nieruchomości. Doradztwo podatkowe. Pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia transakcji. Pomoc w negocjacjach z kupującym. Pełną obsługę notarialną. Bezpieczne przekazanie należności. Pomoc przy przekazaniu nieruchomości nowemu właścicielowi - protokół zdawczo-odbiorczy itp. Reklamę nieruchomości o dla ofert na wyłączność: umieszczenie banerów reklamowych, itp. Zaangażowanie w promocję nieruchomości. Zdjęcia i reklama - GRATIS. Opiekę od początku do końca transakcji.

 

Dla Kupujących: pomoc w uzyskaniu kredytu i skompletowaniu niezbędnych dokumentów dotyczących nieruchomości. Na bieżąco informowanie o nowych ofertach na rynku nieruchomości. Doradztwo prawne i fiskalne. Kalkulacja opłat związanych z zakupem nieruchomości. Sprawdzenie ofert pod względem prawnym, a co z tym związane bezpieczeństwo transakcji. Pełną obsługę notarialną. Pomoc przy przekazaniu nieruchomości. Opiekę od początku do końca transakcji. Bez prowizji.

 

Biuro pobiera prowizję - wielkość prowizji jest negocjowana indywidualnie.

 

Dokumenty niezbędne w celu podpisania umowy o pośrednictwo w sprzedaży:

 

 • Dowód osobisty, akt notarialny nabycia nieruchomości lub przydział;
 • Mieszkania: zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania, a w przypadku mieszkań z Księgą Wieczystą, numer KW.
 • Domu z odbiorem technicznym: numer KW, dokumentację - projekt domu.
 • Domu w stanie surowym: numer KW, pozwolenie na budowę, zaświadczenie o planie przestrzennym zagospodarowania terenu, wypis z rejestru gruntów + mapka, dokumentację domu ( projekt, dziennik budowy, oświadczenie kierownika i inspektora nadzoru).
 • Działki: numer KW, mapkę geodezyjną, wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o planie przestrzennym miasta lub gminy.

 

 

 

 

facebook